Informace ke zkoušce

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen před nahlášením na zkoušky zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35) správní poplatek, bez jehož úhrady nebude k závěrečné zkoušce připuštěn, a to buď

  1. v hotovosti či platební kartou na pokladně úřadu nebo

  2. bankovním převodem na účet magistrátu města Ostravy s vyplněním všech potřebných údajů:

číslo účtu MMO:     9121212/0800
VS :     
1353106

Poznámka pro příjemce:    jméno a příjmení žadatele, datum narození


Výše správního poplatku činí:

- za zkoušku z odborné způsobilosti:     700 Kč

- v případě opakovaných zkoušek z předpisů o provozu na pozemních komunikacích:     100 Kč

- za opakovanou zkoušku z praktické jízdy:     400 Kč

Kopii dokladu o zaplacení odevzdejte v autoškole, nebo svému učiteli, případně zašlete doklad o provedené úhradě na e-mail autoškoly. Autoškola tento doklad předává společně se seznamem žáků ke zkoušce magistrátu města Ostravy. Bez zaplaceného poplatku magistrát neudělí žadateli termín zkoušky.Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Místo, kde se píší závěrečné testy

zkušební místnost MMO

Sokolská třída 28, Ostrava, 702 00

Místo, odkud se vyjíždí zkoušky

Magistrát města Ostravy,
budova odboru dopravně-správních činností

křížení ulic Gregorova a 30. dubna, Ostrava, 702 00